HVAC er en forkortelse for det mindre mundrette “Heat Ventilation Airconditioning Cooling”. Både til centralvarme og -køling i boligkomplekser og kontorbygninger er der ofte behov for en veksler.

Varmevekslere er særligt velegnede til energioverførsel fra eksempelvis et forsyningsnetværk eller direkte fra energigeneratoren til et sekundært opvarmnings- eller kølekredsløb. Anvendes der energikilder som solvarme eller geotermisk varme, er en pladevarmeveksler nødvendig for at overføre energien fra solvarmepanelerne eller jorden til de sekundære kredsløb.

Bruges der hav- eller åvand til nedkøling gennem veksleren, vil der med tiden sætte sig snavs på pladen og i filteret, så veksleren ikke længere yder optimalt.

Korrekt rengøring kan bringe veksleren tilbage til sin oprindelige effekt, så den igen yder som ønsket. Hos Coryhex er vi eksperter i rengøring af vekslere, og vi sender derfor gerne en af vores erfarne teknikere ud for at løse opgaven hos jer.

Jævnlig vedligeholdelse giver billigere drift

Pakningsforsynede varmevekslere er meget velegnede til brug i fjernvarmestationernes hovedoverførselsstationer, da de kræver overførsler med høj energi.

I tilfælde af husoverførselsstationer til rum- eller gulvvarme samt til industriel vandopvarmning anvendes der normalt en mindre varmeveksler, som er forseglet, loddet eller delvist svejset.

Moderne bygningers komplekse ventilations- og klimaanlæg er næsten ikke mulige uden pladevarmevekslere, der overtager opgaverne til både opvarmning og køling i separate enheder eller begge funktioner i en enhed.

I eksempelvis svømmebassiner der indeholder klorholdigt vand, anvendes pladevarmevekslere af titanium eller rustfrit stål.

Varmegenvinding er desuden en vigtig faktor inden for swimmingpoolteknologien, da en betydelig energimængde fra overskudsvarmen kan genanvendes til det samlede system ved hjælp af pladevarmevekslere.

For at veksleren kan fungere optimalt, skal den termiske overflade jævnligt renses for snavs og smuds.

Et tryktab i veksleren kan betyde, at der er modstand i veksleren, og at den derfor skal bruge mere energi fra pumpen for at opnå den ønskede effekt. Et øget energiforbrug medfører en øget udledning af CO2. Det kan derfor være tegn på, at det er tid til at rense eller renovere vekslerens overførselsareal.

Sørger I for at vedligeholde jeres udstyr, får I også en mere sikker og i længden billigere drift. En forringet afkøling kan mærkes økonomisk, fordi I pålægges en strafafgift, når grøn energi såsom fjernvarme anvendes til at opvarme mediet på den sekundære kreds.

Hos Coryhex skræddersyr vi gerne en serviceaftale, som passer til jeres behov. Dermed kan I altid være sikre på, at jeres vekslere fungerer, som de skal.